Når livet slår knuder...

 

Vi kan alle, børn som voksne opleve situationer i vores liv, hvor vores egne og vores nærmestes ressourcer ikke slår til. I sådanne situationer kan det være rart at tale med en udenforstående, som har erfaring i at tale med mennesker.

 

I forbindelse med vores arbejdsliv og arbejdsvilkår er det desuden blevet mere og mere almindeligt at benytte eksterne konsulenter, supervisorer og foredragsholdere til eks. forebyggelse af stress, konflikthåndtering, undervisning og inspirationskurser.

 

Udover at stille høje faglige krav til os selv, så arbejder vi i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske regelsæt.  

Vi vægter desuden gensidig respekt, sikring af integritet og fortrolighed meget højt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
 
Hanne Avnegaard
Høveltevej 37
3460 Birkerød
 
hanne@avnegaardbothe.dk
Tlf 22948448
 
Bente Bothe
Møllebjergvej 3
3230 Græsted
 
bente@avnegaardbothe.dk
tlf 40754480
 
Konsultation efter aftale

 

Medlemmer af dansk Psykologforening

Psykologerne Avnegaard og Bothe